SynvillorÖga


Illusion av rörelse: Visst verkar bilden röra på sig!

Illusion av rörelse: Visst verkar bilden röra på sig!

Illusion av rörelse: Visst verkar bilden röra på sig!

Illusion av rörelse: Visst verkar bilden röra på sig!

Illusion av rörelse: Visst verkar bilden röra på sig!

Illusion av rörelse: Visst verkar bilden röra på sig!

Illusion av rörelse: Visst verkar bilden röra på sig!

Illusion av rörelse: Visst verkar bilden röra på sig!

Illusion av rörelse: Visst verkar bilden röra på sig!

Illusion av rörelse: Visst verkar bilden röra på sig!

Illusion av rörelse: Titta på pricken i mitten och rör huvudet fram och tillbaka

Illusion av rörelse: Titta på pricken i mitten och rör huvudet fram och tillbaka

Illusion: Parallella streck eller inte?

Illusion: Parallella streck eller inte?

Illusion: Vrid huvudet - Groda eller häst?

Illusion: Vrid huvudet - Groda eller häst?

Illusion: Hur många ben har elefanten?

Illusion: Hur många ben har elefanten?

Illusion: Skepp eller bro?

Illusion: Skepp eller bro?

Illusion: Publik eller hustak?

Illusion: Publik eller hustak?

Illusion: Hur många människor ser du? Antal ökar ju nogrannare du tittar...

Illusion: Hur många människor ser du? Antal ökar ju nogrannare du tittar...

Illusion: Terass eller balkong?

Illusion: Terass eller balkong?

Illusion: Raka eller böjda streck?

Illusion: Raka eller böjda streck?

Illusion: Vad står det?

Illusion: Vad står det?

Inuti varje svart bokstav finns en vit bokstav.
I svart kan du läsa ordet Good (god), i vitt ordet Evil (ond)
Bilden det visualiserar konceptet att det goda kan inte existera utan det onda (eller frånvaron av godhet är ondska).  

Illusion: Vad står det?

Illusion: Vad står det?

De ljusa utrymmena blir optical (synvilla), det blå landskapet blir ordet illusion.

Illusion: Vad står det?

Illusion: Vad står det?

Spegelbilden av ordet Teach (undervisa) är Learn (lära).

Illusion: Vad står det?

Illusion: Vad står det?

Du läste troligen ordet Me (mig) i brunt, men...
men om du tittar i ordet Me ser du ordet You (dig)!

Länkar till fler synvillor

Under konstruktion

Tillbaka till startsidan