MatematikStrunta i uppställda tal och matematiken blir begriplig!

Se exempel längre ner i texten

Ronny Ahlström har ett rakt budskap: "Algoritmräkning* är inte bra för någon! Dessutom direkt skadligt för de svagaste. Istället ska eleverna lära sig att använda huvudräkning

* Algoritm = metod eller schema för uträkning av tal. I det här fallet avses de traditionella standardalgoritmerna med talen uppställda under varandra.

- "Matematik är ett begåvningsladdat ämne med hög status. Den som lyckas dåligt i matematik blir fortfarande lätt betraktad som dum i huvudet. Matematik kan då lätt bli ett ämne som sorterar eleverna i begåvade och obegåvade, medan den som är dålig i historia är lat eller möjligen ointresserad."
Hos Ronny Ahlström finns ingen tvekan - för att undvika en väg som definitivt leder till misslyckanden, måste man välja bort algoritmerna. Han brukar säga att den svagaste tredjedelen av eleverna skulle bli bättra i matematik om de var lediga på de lektionerna som ägnas åt algoritmräkning.

Skriftlig talsortsräkning kallar han den metod som han istället förespråkar i addition, subtraktion och multiplikation. Den innebär att eleverna använder sig av huvudräkning och gör stödanteckningar.

Ett exempel på addition med stödanteckningar kan se ut så här:

485 + 367 =
400 + 300
80 + 60
5 + 7
=
=
=
700
140
12
= 852

De flesta elever kan senare skriva mer kortfattat så här:

485 + 367 =
700
140
12
= 852

Eftersom det i substraktion handlar mycket om hur mycket som fattas eller hur mycket pengar man ska få tillbaka efter att ha betalt för en vara, så utgår man från i denna metodik att det är naturligast att "tänka uppåt"

Ett exempel på subtraktion med stödanteckningar (som stämmer med ett vanligt sätt att räkna i huvudet) kan se ut så här:

644 + 385 =
15
= 259
 
385
Pil
400
 
 
 
 
200
 
 
400
Pil
600
 
 
 
 
44
 
 
600
Pil
644
 

Också här blir de flesta så säkra att de så småningom kan hoppa över ett led i anteckningarna:

644 + 385 =
 
15
 
= 259
 
200
 
 
44
 

Ett exempel på multiplikation med stödanteckningar kan se ut så här:

6 • 735 =
6 • 700
6 • 30
6 • 5
=
=
=
4200
180
30
= 4410

De säkra kan på samma sätt som i de andra exemplen reducera skrivandet i anteckningarna.

I division duger metoderna som redan finns, för oavsett redovisningsmetod börjar man alltid med den största talsorten (d.v.s. längst till vänster).

Jag tycker själv att detta är mycket tänkvärt, det är alltför många elever som kämpar med att få ordning på sina uppställningar utan att egentligen förstå hur de räknar.
Jag har själv testat detta och resultatet är över all förväntan!!!
Det svåraste brukar vara att övertyga föräldrarna om att detta "knepiga räknesätt" faktiskt är mer logiskt...! De elever som har lättare problem med kalkylexi och dislyxi klarar också av denna skriftliga huvudräkning.

En samling bra länkar när det gäller matematik!

  • Prisbelönad webbplats för matematik
    The Maths Year 2000 är en kampanj för att främja matematikundervisningen i Storbritannien. På den omfattande webbplatsen kan man hitta interaktiva läromedel, simulationer och mattespel.
    Här kan man lära sig om siffror, mönster, vinklar och mycket, mycket mer.
  • Räkna med rutiga familjen
    Ett grafiskt mattespel som behandlar de 4 räknesätten med positiva och negativa tal - Utan siffror och symboler.
Tillbaka till startsidan